ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 18/01/2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 30/τ.Β’/08-01-2021, άρθρο 1, σημείο 9, - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ), αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 07/01/2021.

Σημειώνεται επίσης, οτι οι φοιτητές που θα ξεκίνησαν με τηλεργασία συνεχίζουν κανονικά.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη