ΦΕΚ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ 07/01/2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 54869/τ.Β’/12-12-2020, άρθρο 1, σημείο 9, - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ), αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 07/01/2021.

Σημειώνεται επίσης, οτι οι φοιτητές που θα κάνουν τηλεργασία θα ξεκινήσουν κανονικά από 01/01/2021

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη