ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 30/11/2020
Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/6-11-2020, άρθρο 1, σημείο 9, - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ), αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 30/11/2020.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη