ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Η ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (Λογιστικές Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες), αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/3/2020.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Υποβολή Αιτήσεων:

                      ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 07/02/2020

                Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00,

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη