ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ RETHINK

Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ

H RETHINK A.E.B.E αναζητά 1 φοιτ-ητή/ήτρια  (τεταρτοετ-ή/ής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Δ.Ε.Σ./Λ.Χ./Ε.Π./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Υποβολή Αιτήσεων:

30/08/2019 –30/09/2019,

Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη