ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ARI FOODS

Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ


Η ARI FOODS S.A. στο ΛΑΚΚΩΜΑ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/12/2019.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Υποβολή Αιτήσεων:

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 31/10/2019

Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00,

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη