ΝΕA ΘΕΣH ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ TOR HOTEL GROUP

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


Ο  Όμιλος TOR Hotel Group , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα  Λ.Χ/Ο.Δ.Ε./Ο.Ε/Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση.


Δείτε το συνημμένο αρχείο

Υποβολή Αιτήσεων:

20/05/2019 –30/05/2019,

Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00,

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη