ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ - INART_ ΕΞΑΓΩΓΕΣ_2019
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ

Η εταιρεία «Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α.Ε. -
INART» αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ /ΔΕΣ/ΒΣΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση στο τμήμα εξαγωγών.

Δείτε το συνημμένο αρχείο


Υποβολή Αιτήσεων:

08/05/2019 –22/05/2019,

Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00,

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη