ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΑΝΗ Α.Ε.


ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ


Η ΣΑΝΗ Α.Ε., αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετείς ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Λ.Χ./ Ο.Δ.Ε./ Ο.Ε./ Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 5μηνη

Πρακτική Άσκηση.


 Υποβολή Αιτήσεων:

19/04/2019 –06/05/2019,

Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00,

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη