Ενημερωτική Εκδήλωση για τους συμμετέχοντες φοιτητές στον Α΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης

 

 

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσκαλεί τους συμμετέχοντες στον Α΄  Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές σε ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την

 

Τρίτη  27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 08:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων (1ος Όροφος)

Αφορά τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τρίτη  27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων (1ος Όροφος)

Αφορά τα Τμήματα ΔΕΣ/ΛΧ/ΕΠ/ΒΣΑΣ/ΜΕΤ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα για την Πρακτική τους Άσκηση έγγραφα. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στον Α’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές και η παρουσία τους σε αυτή είναι υποχρεωτική.

 

Για .  

Ο Α’ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο της Πράξης  «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη