ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙΟ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια από τα τμήματα  Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Δ.Ε.Σ./Λ.Χ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση.

Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες:

  • Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δείτε το συνημμένο αρχείο

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη