ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ BENEFIT SOFTWARE M.I.K.E.

Η εταιρεία Benefit Software, που δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού ειδικά για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αναζητά

2 φοιτ-ητές/ήτριες του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  

3μηνη Πρακτική Άσκηση στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά.

Δείτε το συνημμένο αρχείο


Υποβολή Αιτήσεων:

08/09/2017 – 29/09/2017,

Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00,

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη