ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ)
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ
Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες  (τεταρτοετείς ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Λ.Χ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση

Δείτε το συνημμένο αρχείο

Υποβολή Αιτήσεων:

01/08/2017 –31/08/2018, ΕΚΤΟΣ από 07-18/08/2017 το Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό

Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη