ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ Line Group

Η Line Group, αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Ο.Δ.Ε. / Ο.Ε.  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση.


Δείτε το συνημμένο αρχείο

Υποβολή Αιτήσεων:

13/07/2017 – 21/08/2017,

Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00,

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη