Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
: 10/7/2015 1:00 PM
: 10/7/2015 2:30 PM
Τοποθεσίες
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Ημερίδα ενημέρωσης της Δ.Α.ΣΤΑ.

Περιγραφή

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην ημερίδα ενημέρωσης της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας», που διοργανώνεται στο πλαίσιο της ομόθεμης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων την

Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2015, στη 13:00 

στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος)


Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δράσεις της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και των τριών υποκείμενων δομών της, του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ), του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ).


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη