Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
2021 DUO‐Korea Fellowship Program
Φορέας
ASEM-DUO
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 11/5/2021

Κείμενο

Το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2021 είναι ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 05 Απριλίου μέχρι 11 Μαΐου 2021. 

Το εν λόγω πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές των φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “AsiaEurope Meeting” (ASEM). 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.asemduo.org, 
στην οποία υπάρχουν επίσης οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κλπ.

Δικαιολογητικά

Περιγραφή