Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
6 Υποτροφίες Διδακτορικών Σπουδών από το Κέντρο Αριστείας "Κοίος"
Φορέας
Κέντρο Αριστείας "Κοίος"
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 2/10/2020

Κείμενο

Δικαιολογητικά

Περιγραφή

Το Κέντρο Αριστείας Κοίος του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση 6 υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 02/10/2020 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/350MMwj και στο συνημμένο αρχείο.