Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Υποτροφία για διδακτορικό με θέμα: Μοντέλα μηχανικής μάθησης για λήψη αποφάσεων σε ιατρικές εφαρμογές
Φορέας
Παν/μιο Γλασκώβης (Ηνωμένο Βασίλειο)
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 30/6/2020

Κείμενο

Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης μιας υποτροφίας για διδακτορικό στο τομέα πληροφορικής του πανεπιστημίου της Γλασκώβης, του Ηνωμένου Βασιλείου με θέμα:
'Μοντέλα μηχανικής μάθησης για λήψη αποφάσεων σε ιατρικές εφαρμογές'.
Απευθύνεται σε τελειοφοιτους θετικών επιστημών (κυρίως σε κατόχους πτυχίων πληροφορικής, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μαθηματικούς με εκδιδίκευση σε στατιστική).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 30 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους και μια επιστημονική πρόταση (3-4 σελίδες) για το παραπάνω θέμα. Για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να απευθυνθούν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

Η υποτροφία καλύπτει δίδακτρα και επιπλέον υποτροφία (~£14,000). Το τμήμα πληροφορικής της Γλασκώβης κατατάσεται έβδομο στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι πρώτο στη Σκωτία σε ποιότητα έρευνας. 

Δικαιολογητικά

Περιγραφή