Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21
Φορέας
Υποτροφίες Ρουμανίας
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 16/3/2020

Κείμενο

Δείτε όλες τις πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Δικαιολογητικά

Περιγραφή