Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Ανακοινωση Προκηρυξης Διδακτορικών Υποτροφιων εξωτερικού
Φορέας
ΙΚΥ & Κληροδοτημα Νικ Δ Χρυσοβέργη
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 2/7/2019

Κείμενο

Δικαιολογητικά

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποτροφιών με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 2η Ιουλίου 2019.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Προέδρου του ΙΚΥ.

Περιγραφή