Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2020
Φορέας
Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα
Δικαιούχοι
Έλληνες υπήκοοι
Ημερομηνία λήξης
: 31/5/2019

Κείμενο

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) για το 2020
πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες σε Έλληνες υπήκοους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές
τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί φοιτητές (undergraduate students), ηλικίας 17-25
ετών, ή ως ερευνητές (research students) για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, ηλικίας έως
35 ετών.
Χρόνος διάρκειας υποτροφιών και κάλυψη:
Η περίοδος φοίτησης για τους προπτυχιακούς σπουδαστές είναι πέντε χρόνια (περιλαμβάνει και ένα
χρόνο προετοιμασίας), ενώ για τους ερευνητές είναι δύο χρόνια ή ενάμιση χρόνος (περιλαμβάνει και έξι
μήνες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας).
Η υποτροφία περιλαμβάνει τη μεταφορά προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη βίζα σπουδών και ένα
μηνιαίο ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται στα 117.000 ΓΕΝ
(930 ΕΥΡΩ) για τους προπτυχιακούς φοιτητές και στα 143.000 ΓΕΝ (1.136 ΕΥΡΩ) για τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Κριτήρια επιλογής:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει τον Ιούνιο με βάση, αρχικά, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
που θα καταθέσουν και, στη συνέχεια, την επίδοσή τους στη γραπτή εξέταση της Αγγλικής και
Ιαπωνικής γλώσσας, καθώς και την προσωπική συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές εκτός από τα προαναφερόμενα μαθήματα, θα πρέπει να
εξεταστούν σε Μαθηματικά – Φυσική - Χημεία ή Μαθηματικά – Χημεία – Βιολογία, ανάλογα με την
κατεύθυνση σπουδών τους.
*Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την
απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων
και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. https://www.gr.emb-japan.go.jp/itpr_el/mext_scholarship.html
Aιτήσεις: https://www.gr.emb-japan.go.jp/itpr_el/mext_scholarship.html
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31 Μαΐου 2019
(Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή)
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Μορφωτικό Τμήμα ή αποστέλλονται ταχυδρομικά.
Πληροφορίες: Μορφωτικό Τμήμα - Πρεσβεία της Ιαπωνίας
Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210-670 9902 Ε-mail: cultural@at.mofa.go.jp

Δικαιολογητικά

Περιγραφή