Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ Προκήρυξη δύο (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου /Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
Φορέας
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου /Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 31/5/2019

Κείμενο


Δικαιολογητικά

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν προκηρυχθεί δύο(2) θέσεις Υποτρόφων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  και βρισκόμαστε στην αναζήτηση κάλυψης των θέσεων αυτών με εξειδικευμένο  επιστημονικό δυναμικό, με τους όρους και προϋποθέσεις  ,όπως αυτές καθορίζονται στις δύο (2) Προκηρύξεις ,τις οποίες και σας επισυνάπτουμε .

 

Για το λόγο αυτό , σας παρακαλούμε θερμά για  τη διάδοση των δύο συνημμένων προσκλήσεων για προσλήψεις στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νεοσυσταθείσα έδρα της UNESCO για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά στην Κύπρο στα δίκτυά σας, τις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη δημοσίευσή τους στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης  που διαθέτετε.

 

ΘΕΣΗ 1η

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CUT) DEPARTMENT OF ELECTRICAL and COMPUTER ENGINNERING and INFORMATICS

UNESCO CHAIR on Digital Cultural Heritage

Full Time Marie S. Curie Early Stage Researcher Position (ESR) in the field of Enrichment of 3D volumetric data with Metadata and Semantics

ΘΕΣΗ 2η

 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CUT)

DEPARTMENT OF ELECTRICAL and COMPUTER ENGINNERING and

INFORMATICS-

UNESCO CHAIR on Digital Cultural Heritage

FULL TIME EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA) CHAIR HOLDER POSITION IN THE FIELD OF DIGITAL HERITAGE.

Με Εκτίμηση

ΓΙΑ  την Έδρα UNESCO-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Dr  Μαρίνος Ιωαννίδης

 

Cyprus University of Technology

Department of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informatics

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage

EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage

Digital Heritage Research Laboratory

Arch. Kyprianou 31, CY 3036 Limassol, CYPRUS ,

http://www.digitalheritagelab.eu/

like & follow us:

Facebook: https://www.facebook.com/pg/dhrlabcut

Twitter: https://twitter.com/Unesco_DCH

 

Email: marinos.ioannides@cut.ac.cy

Tel. +357-25-002020, Fax. +357-25-002899

Coordinator of the H2020-CSA Virtual Multimodal Museum (Vi-MM): Setting the Action-Plan for the EU HorizonEurope FWP on Digital Heritage

 


Πανελλήνια Συνέδρια  

Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Pan-Hellenic Conferences on Digital  Cultural Heritage-  EuroMed

Πολιτισμός, Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία, Ψηφιακές Τεχνολογίες, Τουρισμός

https://www.facebook.com/EuroMedDCH/ 

 http://euromed2017.eu

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Κων. Σκριάπας, Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" -ΤΗΛΕΦ. 6974-881944 ,

 E-Mail:   euromed-greece@gmail.com  


Περιγραφή