Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Master of Science (MSc) in Intelligent Critical Infrastructure Systems
Φορέας
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΚΟΙΟΣ»
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 3/4/2019

Κείμενο

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» προκηρύσσει 5 υποτροφίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ σε Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems) οι οποίες θα προσφερθούν με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι υποτροφίες προορίζονται για νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες για εισδοχή το Σεπτέμβριο 2019.

ΜΑΣΤΕΡ ΣΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems, προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Imperial College London.

 

Στόχος του πρωτοπόρου και διεπιστημονικού αυτού προγράμματος είναι η διδασκαλία σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των εξελισσόμενων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies) με σκοπό την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας. Παραδείγματα των υποδομών αυτών αποτελούν τα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα παροχής νερού, τα συστήματα μεταφορών, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

 

Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα (1.5 έτος) για φοιτητές πλήρους φοίτησης ή 6 εξάμηνα (3 έτη) για φοιτητές μερικής φοίτησης. Τα μαθήματα προσφέρονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Imperial College London και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

 

 

ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

Η υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας. Περιλαμβάνει το 50% των διδάκτρων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Οι υποτροφίες θα προσφερθούν με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια μόνο. Οι υποψήφιοι/ες που υποβάλλουν αίτηση για εισδοχή στο πρόγραμμα θα αξιολογούνται αυτόματα για υποτροφία με βάση τις πληροφορίες που καταθέτουν στην αίτηση εισδοχής. Ενδέχεται να ακολουθήσει συνέντευξη και η αξιολόγηση επικεντρώνεται στα παρακάτω κριτήρια:

·         Ακαδημαϊκή αριστεία στις προπτυχιακές σπουδές

·         Συστατικές επιστολές

·         Επαγγελματική εμπειρία (αν υπάρχει)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για εισδοχή στο πρόγραμμα απαιτείται πτυχίο (BSc) από τους κλάδους της Μηχανικής ή των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για υποβολή αίτησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του συνδέσμου:

https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα Αγγλικά.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι στις 3 Απριλίου 2019 (12 το μεσημέρι). Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα ξεκινήσει άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και τις υποτροφίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.msccis.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσουν απευθείας στα ακόλουθα στοιχεία:

 

Τηλ: +357 22893459/60

Email: msccis@ucy.ac.cy

 

 

 

Δικαιολογητικά

Περιγραφή