Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική, χορηγία γαλλικών εργαστηρίων Αριστείας (LABEX)
Φορέας
Γαλλική κυβέρνηση
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 1/3/2019

Κείμενο

Δικαιολογητικά

Υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική, χορηγία γαλλικών εργαστηρίων Αριστείας (LABEX)

 

Προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων

 

·         Υποτροφία για Μaster στα Μαθηματικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, στα Ιδρύματα του Πανεπιστημίου Paris-Saclay.

 

Το Ίδρυμα Fondation de mathématiques Jacques Hadamard και το Labex Mathématiques Hadamard χορηγούν υποτροφίες ενός ή δύο ετών σε Γάλλους και αλλοδαπούς εξαιρετικούς φοιτητέ ςοι οποίοι υποβάλλουν υποψηφιότητα σε ένα Masterστα μαθηματικά σε ένα από τα Ιδρύματα – μέλη.

 

Περιγραφή του Master και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Μαΐου αφορά τους υπηκόους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

*Πληροφορίες και υποψηφιότητα 

 

·         Υποτροφίες του LABEX Centre Européen pour les Mathématiques, la Physique et leurs interactions (CEMPI) τουΠανεπιστημίου Lille Nord-Europe

ΤοΕργαστήριοΑριστείας « ΕυρωπαϊκόΚέντρογιαταΜαθηματικά, τη Φυσική και τις αλληλεπιδράσεις τους (CEMPI) του Πανεπιστημίου Lille Nord-Europe δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για υποτροφίες ύψους 10.000€ το χρόνο για τα εξής 3 μεταπτυχιακά προγράμματα :

Η επιλογή γίνεται βάση αξιοκρατικών κριτηρίων. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές όλων των εθνικοτήτων με πολύ υψηλού επιπέδου επιδόσεις.

1η καταληκτική ημερομηνία υποψηφιοτήτων : 01/03/2019. Οι υποψηφιότητες που θα ληφθούν μετά από τη 01/03/2019 θα εξεταστούν σε 2η φάση.

*Διαδικασία υποψηφιότητας

 

·         Υποτροφίες του LABEX Archimède του Πανεπιστημίου Aix-Marseille

 

Το Εργαστήριο Αριστείας Archimède συνίσταται από 3 μονάδες έρευνας :

και ένα διεθνές συνεδριακό κέντρο:

 

Αυτές οι μικτές μονάδες έρευνας CNRS-Πανεπιστήμιο στελεχώνονται από επιστήμονες παγκόσμιας φήμης και καλύπτουν όλους τους τομείς έρευνας στα Μαθηματικά και την Πληροφορική στο πανεπιστήμιο Aix-MarseilleUniversité (AMU)

Το LabExArchimède χορηγεί υποτροφίες διάρκειας ενός έτους σε εξαιρετικούς φοιτητές οι οποίοι υποβάλουν υποψηφιότητα σε ένα Master 2 Recherche (M2) στα μαθηματικά ή στην πληροφορική στα παρακάτω ακαδημαϊκά προγράμματα.

Η υποτροφία ύψους 1.000 €/μήνα, μέγιστης διάρκειας 10 μηνών, θα απονεμηθεί με κριτήριο την ακαδημαϊκή Αριστεία.

Το LabExArchimède μπορεί να αναλάβει τα έξοδα ταξιδιού των αλλοδαπώ νφοιτητών (με όριο τα 1.000 €)

ΕιδικότητεςτουMaster (M2) Recherche

Μαθηματικά (περισσότερες πληροφορίες εδώ)

 

Informatique (περισσότερες πληροφορίες)

Τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται στα γαλλικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων 15/03/2019, 23.59’ (ώρα Παρισιού)

*Περισσότερες πληροφορίες……

Περιγραφή