Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Υποτροφίες για νέους Έλληνες ερευνητές : « Séjours scientifiques de haut niveau » (SSHN)
Φορέας
Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα/ Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 30/4/2019

Κείμενο

Δικαιολογητικά

Ταμείο κινητικότητας για την ελληνική νεολαία

Υποτροφίες για νέους Έλληνες ερευνητές : « Séjours scientifiques de haut niveau » (SSHN)

 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2019

 

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, αυτές οι υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας (1-4 μήνες) δίνουν σε νέους  επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές τη δυνατότητα να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο, που υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση.

Το 2019, το πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα εξής ερευνητικά πεδία :

-          Βιοτεχνολογίες

-          Βιοεπιστήμες

-          Γεωπονία - Αγροδιατροφή

-          Διάστημα - Αεροναυπηγική

-          Ενέργεια - Περιβάλλον

-          Υλικά   

-          Ψηφιακή επιστήμη

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 30 Απριλίου 2019                                                                 

Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών, η προκήρυξη και η ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:

http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

Περιγραφή