Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία
Φορέας
Γαλλικοί
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 15/5/2019

Κείμενο

Δικαιολογητικά

Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

 

Προκήρυξη για υποβολή υποψηφιοτήτων 2019

 

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της εταιρείας AirFrance, θέτει σε λειτουργία ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας  που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων.

 

Χορηγούνται τρία είδη Υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης (BGF), διάρκειας 10 μηνών:

-          BGFμε μηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα προνόμια, για ένα Master 2 ή Master 1(στην περίπτωση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς δυνατότητα εισαγωγής στο M2 και κατόπιν αποδείξεως του προαναφερθέντος), ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου

-          BCS (υποτροφίες με κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης)σε συνεργασία με Ανώτατες Σχολές οικονομικών και πολυτεχνεία για συγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, με μείωση των διδάκτρων:

·       HEC

·       EDHEC Business School

·       IÉSEG School of management

·       Montpellier Business School

·       EURECOM Σχολή μηχανικών συστημάτων επικοινωνίας

·       École des Ponts ParisTech

-          2 υποτροφίες ύψους 7500€ BCS/INRIA-SophiaAntipolis για το Master 2 στην πληροφορική UBINET του πανεπιστημίου Nice-SophiaAntipolis

-          1 υποτροφίαύψους 1500€BCS/ΕθνικόΙνστιτούτοΕφαρμοσμένων Επιστημών INSACentreValdeLoire.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 15ηΜαΐου 2019.

*Διαβάστε περισσότερα …..

Περιγραφή