Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία)
Φορέας
Χωρών της αλλοδαπής
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 15/3/2019

Κείμενο

Δικαιολογητικά

Αναλυτικές πληροφορίες στα συνημμένα.

Περιγραφή

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2019. 
β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.