Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Φορέας
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 28/2/2019

Κείμενο

Δικαιολογητικά

Αναλυτικές πληροφορίες στον σύνδεσμο https://www.onassis.org/el/initiatives/scholarships/greek-scholars

Περιγραφή