Μεταπτυχιακά

MSc Data science & Information Technologies

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 1/7/2019
Έχει δίδακτρα:Ναι
Δίδακτρα:2.700
Τοποθεσία
Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή


Δικαιολογητικά

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),
σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο “ΑΘΗΝΑ” και
το Ίδρυμα Ιατρoβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ),
δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Eπιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Data science and Information Technologies)» στις εξής δύο κατευθύνσεις:

1. Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big data and Artificial Intelligence)
2. Βιοπληροφορική – Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων (Bioinformatics – Biomedical Data Science)

Σκοπός του ΔΠΜΣ Data Science and Information Technologies είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής, της Επιστήμης Δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Βιοπληροφορικής. Οι δύο κατευθύνσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζονται τόσο από αντίστοιχα διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, όσο και από τις ανάγκες της ελληνικής / ευρωπαϊκής αγοράς. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS), στα οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS). Tα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε 2.700 Ευρώ.

Το έντυπο της αίτησης, πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πρόγραμμα σπουδών, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών παρέχονται στον Κανονισμό του Προγράμματος: http://dsit.di.uoa.gr/. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 21-6-2019 εντύπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11:00 ως 14:00, ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (με τελευταία ημερομηνία παραλαβής 23-7-2018) στην διεύθυνση:

Γραμματεία, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα
τηλ.+30-210-7275192.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη κ. Καναβού, +30-210-7275337, kkanavou@di.uoa.gr.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη