Μεταπτυχιακά

ΔΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 31/7/2019
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Επισυναπτομενα θα βρείτε υλικό σχετικά με την λειτουργία του νέου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον», το οποίο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ώστε να λάβετε γνώση.

Δικαιολογητικά

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη