Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία - ΠΕΔΔ - ΕΚΠΑ

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 21/6/2019
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.pss.pspa.uoa.gr/ θα βρείτε της προκήρυξη για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 
(2019-20) και τη φόρμα της αίτησης για το ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και 
Κοινωνιολογία, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δικαιολογητικά

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη