Μεταπτυχιακά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 2/7/2019
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση των παρακάτω Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

  • Π.Μ.Σ. «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» (έως Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019): http://www.prd.uth.gr/m_urudre/ 
  • Π.Μ.Σ. «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό»(έως Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019): http://www.prd.uth.gr/m_sssp/
  • Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» (σε συνδιοργάνωση με τα Τμήματα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Πολιτικών Μηχανικών) (έως Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019):http://www.prd.uth.gr/m_smecce/
  • Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» (σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) (έως Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019): www.pmtsp-master.uth.gr
  • Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» (σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) (έως Τρίτη 2 Ιουλίου 2019): http://tourismculture-pms.uth.gr/

Συνημμένα, θα βρείτε τις προκηρύξεις των προαναφερθέντων Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.


Οι φάκελοι υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

    Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
    Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
    Γραμματεία Π.Μ.Σ. (με αναγραφή του συγκεκριμένου ΠΜΣ)
    Πεδίον  Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία των Π.Μ.Σ. (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: stvafeia@uth.gr) ή να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες των Π.Μ.Σ. 

Δικαιολογητικά

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη