Μεταπτυχιακά

Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 29/6/2019
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Δικαιολογητικά

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη