Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΕΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 5/7/2019
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ανακοινώνει την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 μηνών για πλήρη φοίτηση ή 24 μηνών για μερική φοίτηση.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Το Πρόγραμμα προάγοντας την Άμιλλα και την Αριστεία έχει θεσμοθετήσει υποτροφίες για τους αριστούχους φοιτητές κάθε έτους (εις μνήμην του Καθηγητή κ. Τσίτουρα).

 

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ασκούν το επάγγελμα τουΛογιστή Φοροτέχνη.

 

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 05/07/2019.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.dhee.hua.gr/index.php/el/dhee-news-gr/dhee-newsmsc-el/dhee-newsmsc-viosimi-el


Δικαιολογητικά

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη