Μεταπτυχιακά

ΔΠΜΣ "ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 17/5/2019
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
"ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Συνεργασία με το Ίδρυμα  
Τεχνολογίας και Έρευνας οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
«ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί  
στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων  
ή ΤΕΙ) ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:
(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων  
συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας.
(β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων  
συναφών αντικειμένων.
(γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών  
ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων,
καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφών με το πρόγραμμα αντικειμένων να  
υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2019-2020, μέχρι και τις 17 Μαίου  
2019.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Δικαιολογητικά

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη