Μεταπτυχιακά

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: ΠΜΣ Μοντέλα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εκπ/κών Μονάδων

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΡΟΔΟ)
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 13/5/2019
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Δικαιολογητικά

Για 16η ακαδημαϊκή χρονιά το Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες.

·         Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων.

·         Καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

·         Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)

Το πτυχίο αποδίδει 120 ECTS

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.nautilus.aegean.gr μέχρι την 13.05.2019

Δείτε το βίντεο εδώ και το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σhttp://www.pse.aegean.gr/pms-msaem ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 22410 99421

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη