Μεταπτυχιακά

Διδακτορικές σπουδές στην Επιστήμη Δεδομένων | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τύπος Πτυχίου: Διδακτορικό Δίπλωμα
Δικαιολογητικά
: : 28/3/2019
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Δικαιολογητικά

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην ερευνητική περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων (DataScience) να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 28 Μαρτίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.ihu.edu.gr/index.php/vacancies.html

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη