Μεταπτυχιακά

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Άλλο)
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 28/1/2019
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα
Γνωστικό αντικείμενο
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Δικαιολογητικά

Πληροφορίες

Για πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη