Μεταπτυχιακά

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Άλλο)
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τύπος μεταπτυχιακού: Διαπανεπιστημιακό
Δικαιολογητικά
: : 15/12/2018
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία και στους συνδέσμους www.mli.uom.gr , www.itlaw.uom.gr

email: mli@uom.gr, τηλ. 2310891654, 2310891734.

Δικαιολογητικά

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη