Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 9/11/2018
Έχει δίδακτρα:Ναι
Τοποθεσία
Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Δικαιολογητικά

Για αναλυτικές πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη