Εκδηλώσεις
Γενικά
Βιωματικό σεμινάριο: Δεξιότητες (αυτό)-παρουσίασης (Presentation και self presentation skills) (CMS.3c)
Μάθετε πώς να παρουσιάζετε τον εαυτό σας  αναδεικνύοντας τα δυναμικά σας χαρακτηριστικά και τα προσόντα σας σε σχέση με το στόχο καριέρας που έχετε θέσει. Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων  "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.  Δείτε  αναλυτικά τη  σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας  εδώ .
Γραφείο Διασύνδεσης4/15/2019 4:51:18 PM
Βιωματικό σεμινάριο: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης για τη διαχείριση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών μεταβάσεων (CMS.1c)
Αναπτύξτε τις δεξιότητες για την επιτυχημένη λήψη αποφάσεων που θα απογειώσουν τη σταδιοδρομία σας. Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων  "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.  Δείτε  αναλυτικά τη  σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας  εδώ .
Γραφείο Διασύνδεσης4/15/2019 4:44:12 PM
“THE ROAD TO SUCCESS- Απόφοιτος ΒΣΑΣ…και τώρα;”
Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ( ΒΣΑΣ ) κ. Ιωάννη  Αρμακόλα . διοργανώνει την ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, για τους φοιτητές και αποφοίτους  ΒΣΑΣ με τίτλο  “THE  ROAD TO SUCCESS -  Απόφοιτος ΒΣΑΣ … και τώ ρα ; ”  την  Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, ώρες 08:30-17:00 στην  Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δείτε συνημμένα την αφίσα και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης. (την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν και φοιτητές/απόφοιτοι των άλλων Τμημάτων του ΠΑΜΑΚ)
Γραφείο Διασύνδεσης4/11/2019 8:54:47 AM
BRAIN STAY IN-ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Σας ανακοινώνουμε ότι οι ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2019 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο "BRAIN STAY IN" θα πραγματοποιηθούν στις 9-10 Μαϊου, στην κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Στην ιστοσελίδα: http://careerdays2019.uom.gr μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες/προϋποθέσεις για την συμμετοχή σας στην εκδήλωση. Σημαντικές Ημερομηνίες: Δηλώσεις εταιριών: 3-31 Μαρτίου 2019 Δηλώσεις συμμετεχόντων: 1-30 Απριλίου 2019 Προγραμματισμός ραντεβού (αυτοπρόσωπη παρουσία): 3 και 6 Μαϊου 2019 Εργαστήρια προετοιμασίας συμμετεχόντων (βιογραφικό σημείωμα και συνέντευξη):  2/4 και 11/4 (ίδιες θεματικές ενότητες από διαφορετικους ομιλητές)
Γραφείο Διασύνδεσης3/18/2019 3:18:37 PM
Σεμινάριο για τη "Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και προετοιμασία για τη Συνέντευξη" από τα στελέχη της εταιρίας Συμβούλων Επιχειρήσεων "ΑΝΑΔΕΙΞΗ"
Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί από στελέχη της εταιρίας Συμβούλων Επιχειρήσεων  ΑΝΑΔΕΙΞΗ 2x2=Success (Job offer) Το δεύτερο 2ωρο σεμινάριο για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και την προετοιμασία σας στη συνέντευξη επιλογής, σας προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης στις 11 Απριλίου, τις ώρες 15:00-17:00, στην αίθουσα Συνεδρίων του ΠΑΜΑΚ.  Αξιόλογοι ομιλητές, έμπειρα στελέχη επιλογής προσωπικού και προετοιμασίας υποψηφίων θα σας παρουσιάσουν τη δομή και το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχει ένα αποτελεσματικό βιογραφικό και θα σας "εκπαιδεύσουν" στον τρόπο με τον οποίο θα δίνετε τις "σωστέ ς" απαντήσεις στη συνέντευξη. Προτεραιότητα συμμετοχής στο σεμινάριο  θα παραχωρηθεί σε αυτούς που θα συμμετάσχουν στις φετινές Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Γραφείο Διασύνδεσης3/5/2019 4:13:54 PM
Σεμινάριο για τη "Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και προετοιμασία για τη Συνέντευξη" από τα στελέχη της εταιρίας Skywalker
Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί από στελέχη της εταιρίας Skywalker 2x2=Success (Job offer) Δίωρο σεμινάριο για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και την προετοιμασία σας στη συνέντευξη επιλογής, σας προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης στις 2 Απριλίου, τις ώρες 13:00-15:00, στην αίθουσα Συνεδρίων του ΠΑΜΑΚ.  Αξιόλογοι ομιλητές, έμπειρα στελέχη επιλογής προσωπικού και προετοιμασίας υποψηφίων θα σας παρουσιάσουν τη δομή και το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχει ένα αποτελεσματικό βιογραφικό και θα σας "εκπαιδεύσουν" στον τρόπο με τον οποίο θα δίνετε τις "σωστέ ς" απαντήσεις στη συνέντευξη. Προτεραιότητα συμμετοχής στο σεμινάριο  θα παραχωρηθεί σε αυτούς που θα συμμετάσχουν στις φετινές Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Γραφείο Διασύνδεσης3/5/2019 4:02:53 PM
Βιωματικό σεμινάριο: Στρατηγικές αναγνώρισης και ενδυνάμωσης δεξιοτήτων που ενισχύουν την απασχολησιμότητα νέων αποφοίτων (CMS.2.b)
Μάθετε τις βασικές δεξιότητες για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας σας και τις στρατηγικές αναγνώρισης και ενίσχυσης των δεξιοτητων αυτών.  Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων  "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.  Δείτε  αναλυτικά τη  σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας  εδώ .  Ενημερωθείτε για όλες τις  θεματικές του κύκλου και τις  ημερομηνίες  διεξαγωγής τους κάνοντας είσοδο στο  COMPUS με το φοιτητικό σας e-mail.
Γραφείο Διασύνδεσης1/22/2019 5:35:19 PM
Βιωματικό σεμινάριο: Ομαδικότητα και συνεργατικότητα (CMS.3.b)
Μάθετε τις αρχές λειτουργίας των ομάδων, τη δυναμική και τις διεργασίες που τις διαμορφώνουν, καθώς και πώς αυτές χρησιμοποιούνται για την επίτευξη συνεργατικότητας και αποτελεσματικότητας. Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων  "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.  Δείτε  αναλυτικά τη  σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας  εδώ .  Ενημερωθείτε για όλες τις  θεματικές του κύκλου και τις  ημερομηνίες  διεξαγωγής τους κάνοντας είσοδο στο  COMPUS με το φοιτητικό σας e-mail.
Γραφείο Διασύνδεσης1/21/2019 2:11:07 PM
Βιωματικό Σεμινάριο: Ηγετικές Δεξιότητες CMS.3h
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι δεξιότητες ηγεσίας είναι απαραίτητο προσόν για τον κάθε εργαζόμενο που επιθυμεί μέσα από την επιδίωξη των προσωπικών του στόχων καριέρας να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της εταιρίας που εργάζεται. Η δέσμευση, η πρωτοβουλία, η ενθάρρυνση κ.α. αποτελούν συνειστώσες του ηγετικού προφίλ που αναζητά η αγορά εργασίας στους νέους πτυχιούχους.  Στο παρόν σεμινάριο που εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας, θα ασχοληθούμε με την ανάδειξη και την ενδυνάμωση των ηγετικών μας δεξιοτήτων μέσα από παρουσιάσεις και βιωματικές δραστηριότητες. Δείτε αναλυτικά...
Γραφείο Διασύνδεσης1/21/2019 2:06:33 PM
KLEEMANN workshop day: "How to get the job YOU really WANT""
Gettting Started: Be an expert in writing your own CV In the search of an ideal job:Practical job search tips for millenials How would you describe yourself? Interview tips for landing your dream job. Το Γραφείο Διασύνσεσης, σε συνεργασία με τα στελέχη επιλογής προσωπικού της εταιρίας KLEEMANN, υλοποιεί την ημερίδα συμβουλευτικής προετοιμασίας με θέματα την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ εργασίας, τη σύνταξη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ σημειώματος και την προετοιμασία για τη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, τις ώρες 12:00-16:00, στην αίθουσα Συνεδρίων. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην ελληνική γλώσσα και κάθε θεματική θα έχει διάρκεια περίπου 1 ώρα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης ασκήσεις βιωματικού χαρακτήρα.
Γραφείο Διασύνδεσης11/20/2018 9:49:06 AM
Προετοιμασία επιλεχθέντων για Πρακτική Άσκηση
Θεματολογία: Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος Προετοιμασία για τη Συνέντευξη επιλογής Δείτε τις σχετικές παρουσιάσεις στα συνημμένα έγγραφα
Γραφείο Διασύνδεσης11/8/2018 4:44:15 PM
Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό
Γραφείο Διασύνδεσης11/1/2018 2:46:45 PM
"Ανακαλύπτοντας τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ μέσα μας" με τη βοήθεια των ειδικών της Skywalker.gr
Το Γραφείο Διασύνδεσης συνεργάζεται με τη Skywalker.gr στη διοργάνωση της εκδήλωσης "Ανακαλύπτοντας τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ μέσα μας" η οποία θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, τις ώρες 11:00-14:00, στην αίθουσα Συνεδρίων του ΠΑΜΑΚ. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και αφηγήσεις θα ανακαλύψουμε τα ταλέντα μας και θα συζητήσουμε για την "αξία" της αυτοπεποίθησης/αυτοεκτίμησης στο χώρο εργασίας.
Γραφείο Διασύνδεσης10/30/2018 4:39:22 PM
Στελέχη επιλογής προσωπικού των εταιριών Nestle και Adecco μας μιλούν για τις "Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη σύγχρονη Αγορά Εργασίας"
Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με τις εταιρίες Nestle και Adecco, διοργανώνει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, τις ώρες 11:00-15:00, στην αίθουσα Συνεδρίων (κτίριο ΓΔ, 1ος όροφος) την ημερίδα με τίτλο: " Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη σύγχρονη Αγορά Εργασίας". Τα εξειδικευμένα στελέχη επιλογής  προσωπικού των δύο εταιριών θα μας μυήσουν στα μυστικά: της σύνταξης ενός αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος της στοχευμένης αναζήτησης εργασίας της κατάλληλης προετοιμασίας για τη συνέντευξη επιλογής της αξιοποίησης των social media ως εργαλείου επαγγελματικής δικτύωσης και εύρεσης απασχόλησης.
Γραφείο Διασύνδεσης10/29/2018 2:55:37 PM
Ημερίδα Επιχειρηματικότητας: " It's not about Ideas. It's about making ideas happen"
Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με την Action Finance Activity (AFI) διοργανώνει την ημερίδα επιχειρηματικότητας με τίτλο " It's not about Ideas. It's about making ideas happen", την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, τις ώρες 12:00-14:30 στην αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος, κτίριο ΓΔ). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν όλες οι διαστάσεις (λήψη απόφασης, ενεργοποίηση, διαδικασίες κ.λπ.) που συντελούν στην εξέλιξη μίας ιδέας σε επιχειρηματική πράξη. Ακόμη θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση της έννοιας του microfinance και των υποστηρικτικών υπηρεσιών της AFI  με ιδιαίτερη αναφορά στην "αξία' του Mentoring μέσα από τις εμπειρίες και την οπτική του Μέντορα και του επωφελούμενου. Τέλος, θα παρουσιαστούν ενδεικτικές περιπτώσεις (success stories) ανθρώπων που αξιοποίησαν τις υπηρεσίες της AFI ενώ θα δοθεί επα...
Γραφείο Διασύνδεσης10/29/2018 2:21:11 PM
Βιωματικό σεμινάριο: Σχεδιασμός πλάνου ανάπτυξης Eπαγγελματικής Ταυτότητας/Personal Branding (CMS.2.a)
Μάθετε πώς να αναπτύξετε την προσωπική/επαγγελματική σας ταυτότητα (personal branding) ως στοιχείο ενδυνάμωσης της προσωπικής σας στρατηγικής αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικής σας εξέλιξης.  Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων  "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.  Δείτε  αναλυτικά τη  σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας  εδώ .
Γραφείο Διασύνδεσης10/1/2018 3:52:44 PM
10 πράγματα που θα σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις και να προχωρήσεις την καριέρα σου
Η αναζήτηση εργασίας είτε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών είτε σε ύστερη φάση επαγγελματικής εξέλιξης, απαιτεί συστηματικές και στοχευμένες ενέργειες από την πλευρά του κάθε υποψηφίου. Η γνώση του εαυτού, η πληροφόρηση για τον κλάδο, την εταιρία και τη θέση που διεκδικούμε είναι βασικά στοιχεία προετοιμασίας για τη διεκδίκηση κάποιας θέσης. Στη σημερινή ημερίδα έχουμε κοντά μας τον κ. Παναγιωτόπουλο Θεόδωρο, Σύμβουλο Ανθρώπινου Δυναμικού και CEO της HUMAN VALUE για να μας μιλήσει για τα 10 βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει κάποιος/α στο ξεκίνημα της καριέρας το ή κάθε φορά που θέλει να πραγματοποιήσει κάποια νέα επαγγελματική επιλογή.
Γραφείο Διασύνδεσης9/13/2018 9:45:33 AM
Γνωρίστε τα πανεπιστήμια της Ολλανδίας_μέρος 2ο
Γραφείο Διασύνδεσης7/26/2018 12:18:22 PM
Γνωρίστε τα πανεπιστήμια της Ολλανδίας_μέρος 1ο
Γραφείο Διασύνδεσης7/19/2018 1:17:41 PM
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2018
Από τις 16 έως και τις 30 Απριλίου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στις προγραμματισμένες συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στις 10-11 Μαΐου 2018, τις ώρες 10:00-17:00, στην Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου μας. Τα βήματα: 1. Δείτε στην ιστοσελίδα careerdays2018.uom.gr , τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής. 2. ΔΕΙΤΕ στη Λίστα Επιχειρήσεων όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν και τα προφίλ των υποψηφίων που αναζητούν. 3. Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτησή σας. 4. Προωθήστε το βιογραφικό σας σημείωμα (pdf αρχείο, τίτλος: ονοματεπώνυμο, κεφαλαία, ελληνικά π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) στο career@uom.edu.gr . 5. Η αίτησή σας εγκρίνεται ΜΟΝΟΝ εφόσον λάβετε σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στο email σας. Σημαντικές ημερομηνίες: ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δευτέρα, 30/4...
Γραφείο Διασύνδεσης4/19/2018 12:37:20 PM
Σελίδα 1 από 9, Βρέθηκαν 166 εγγραφή/ες
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων