Εκδηλώσεις
Γενικά
Βιωματικό σεμινάριο: Στρατηγικές αναγνώρισης και ενδυνάμωσης δεξιοτήτων που ενισχύουν την απασχολησιμότητα νέων αποφοίτων (CMS.2.b)
Μάθετε τις βασικές δεξιότητες για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας σας και τις στρατηγικές αναγνώρισης και ενίσχυσης των δεξιοτητων αυτών.  Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων  "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.  Δείτε  αναλυτικά τη  σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας  εδώ .  Ενημερωθείτε για όλες τις  θεματικές του κύκλου και τις  ημερομηνίες  διεξαγωγής τους κάνοντας είσοδο στο  COMPUS με το φοιτητικό σας e-mail.
Γραφείο Διασύνδεσης22/1/2019 5:35:19 μμ
Βιωματικό σεμινάριο: Ομαδικότητα και συνεργατικότητα (CMS.3.b)
Μάθετε τις αρχές λειτουργίας των ομάδων, τη δυναμική και τις διεργασίες που τις διαμορφώνουν, καθώς και πώς αυτές χρησιμοποιούνται για την επίτευξη συνεργατικότητας και αποτελεσματικότητας. Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων  "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.  Δείτε  αναλυτικά τη  σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας  εδώ .  Ενημερωθείτε για όλες τις  θεματικές του κύκλου και τις  ημερομηνίες  διεξαγωγής τους κάνοντας είσοδο στο  COMPUS με το φοιτητικό σας e-mail.
Γραφείο Διασύνδεσης21/1/2019 2:11:07 μμ
Βιωματικό Σεμινάριο: Ηγετικές Δεξιότητες CMS.3h
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι δεξιότητες ηγεσίας είναι απαραίτητο προσόν για τον κάθε εργαζόμενο που επιθυμεί μέσα από την επιδίωξη των προσωπικών του στόχων καριέρας να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της εταιρίας που εργάζεται. Η δέσμευση, η πρωτοβουλία, η ενθάρρυνση κ.α. αποτελούν συνειστώσες του ηγετικού προφίλ που αναζητά η αγορά εργασίας στους νέους πτυχιούχους.  Στο παρόν σεμινάριο που εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας, θα ασχοληθούμε με την ανάδειξη και την ενδυνάμωση των ηγετικών μας δεξιοτήτων μέσα από παρουσιάσεις και βιωματικές δραστηριότητες. Δείτε αναλυτικά...
Γραφείο Διασύνδεσης21/1/2019 2:06:33 μμ
KLEEMANN workshop day: "How to get the job YOU really WANT""
Gettting Started: Be an expert in writing your own CV In the search of an ideal job:Practical job search tips for millenials How would you describe yourself? Interview tips for landing your dream job. Το Γραφείο Διασύνσεσης, σε συνεργασία με τα στελέχη επιλογής προσωπικού της εταιρίας KLEEMANN, υλοποιεί την ημερίδα συμβουλευτικής προετοιμασίας με θέματα την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ εργασίας, τη σύνταξη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ σημειώματος και την προετοιμασία για τη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, τις ώρες 12:00-16:00, στην αίθουσα Συνεδρίων. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην ελληνική γλώσσα και κάθε θεματική θα έχει διάρκεια περίπου 1 ώρα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης ασκήσεις βιωματικού χαρακτήρα.
Γραφείο Διασύνδεσης20/11/2018 9:49:06 πμ
Προετοιμασία επιλεχθέντων για Πρακτική Άσκηση
Θεματολογία: Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος Προετοιμασία για τη Συνέντευξη επιλογής Δείτε τις σχετικές παρουσιάσεις στα συνημμένα έγγραφα
Γραφείο Διασύνδεσης8/11/2018 4:44:15 μμ
Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό
Γραφείο Διασύνδεσης1/11/2018 2:46:45 μμ
"Ανακαλύπτοντας τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ μέσα μας" με τη βοήθεια των ειδικών της Skywalker.gr
Το Γραφείο Διασύνδεσης συνεργάζεται με τη Skywalker.gr στη διοργάνωση της εκδήλωσης "Ανακαλύπτοντας τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ μέσα μας" η οποία θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, τις ώρες 11:00-14:00, στην αίθουσα Συνεδρίων του ΠΑΜΑΚ. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και αφηγήσεις θα ανακαλύψουμε τα ταλέντα μας και θα συζητήσουμε για την "αξία" της αυτοπεποίθησης/αυτοεκτίμησης στο χώρο εργασίας.
Γραφείο Διασύνδεσης30/10/2018 4:39:22 μμ
Στελέχη επιλογής προσωπικού των εταιριών Nestle και Adecco μας μιλούν για τις "Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη σύγχρονη Αγορά Εργασίας"
Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με τις εταιρίες Nestle και Adecco, διοργανώνει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, τις ώρες 11:00-15:00, στην αίθουσα Συνεδρίων (κτίριο ΓΔ, 1ος όροφος) την ημερίδα με τίτλο: " Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη σύγχρονη Αγορά Εργασίας". Τα εξειδικευμένα στελέχη επιλογής  προσωπικού των δύο εταιριών θα μας μυήσουν στα μυστικά: της σύνταξης ενός αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος της στοχευμένης αναζήτησης εργασίας της κατάλληλης προετοιμασίας για τη συνέντευξη επιλογής της αξιοποίησης των social media ως εργαλείου επαγγελματικής δικτύωσης και εύρεσης απασχόλησης.
Γραφείο Διασύνδεσης29/10/2018 2:55:37 μμ
Ημερίδα Επιχειρηματικότητας: " It's not about Ideas. It's about making ideas happen"
Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με την Action Finance Activity (AFI) διοργανώνει την ημερίδα επιχειρηματικότητας με τίτλο " It's not about Ideas. It's about making ideas happen", την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, τις ώρες 12:00-14:30 στην αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος, κτίριο ΓΔ). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν όλες οι διαστάσεις (λήψη απόφασης, ενεργοποίηση, διαδικασίες κ.λπ.) που συντελούν στην εξέλιξη μίας ιδέας σε επιχειρηματική πράξη. Ακόμη θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση της έννοιας του microfinance και των υποστηρικτικών υπηρεσιών της AFI  με ιδιαίτερη αναφορά στην "αξία' του Mentoring μέσα από τις εμπειρίες και την οπτική του Μέντορα και του επωφελούμενου. Τέλος, θα παρουσιαστούν ενδεικτικές περιπτώσεις (success stories) ανθρώπων που αξιοποίησαν τις υπηρεσίες της AFI ενώ θα δοθεί επα...
Γραφείο Διασύνδεσης29/10/2018 2:21:11 μμ
Βιωματικό σεμινάριο: Σχεδιασμός πλάνου ανάπτυξης Eπαγγελματικής Ταυτότητας/Personal Branding (CMS.2.a)
Μάθετε πώς να αναπτύξετε την προσωπική/επαγγελματική σας ταυτότητα (personal branding) ως στοιχείο ενδυνάμωσης της προσωπικής σας στρατηγικής αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικής σας εξέλιξης.  Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων  "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.  Δείτε  αναλυτικά τη  σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας  εδώ .
Γραφείο Διασύνδεσης1/10/2018 3:52:44 μμ
10 πράγματα που θα σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις και να προχωρήσεις την καριέρα σου
Η αναζήτηση εργασίας είτε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών είτε σε ύστερη φάση επαγγελματικής εξέλιξης, απαιτεί συστηματικές και στοχευμένες ενέργειες από την πλευρά του κάθε υποψηφίου. Η γνώση του εαυτού, η πληροφόρηση για τον κλάδο, την εταιρία και τη θέση που διεκδικούμε είναι βασικά στοιχεία προετοιμασίας για τη διεκδίκηση κάποιας θέσης. Στη σημερινή ημερίδα έχουμε κοντά μας τον κ. Παναγιωτόπουλο Θεόδωρο, Σύμβουλο Ανθρώπινου Δυναμικού και CEO της HUMAN VALUE για να μας μιλήσει για τα 10 βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει κάποιος/α στο ξεκίνημα της καριέρας το ή κάθε φορά που θέλει να πραγματοποιήσει κάποια νέα επαγγελματική επιλογή.
Γραφείο Διασύνδεσης13/9/2018 9:45:33 πμ
Γνωρίστε τα πανεπιστήμια της Ολλανδίας_μέρος 2ο
Γραφείο Διασύνδεσης26/7/2018 12:18:22 μμ
Γνωρίστε τα πανεπιστήμια της Ολλανδίας_μέρος 1ο
Γραφείο Διασύνδεσης19/7/2018 1:17:41 μμ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2018
Από τις 16 έως και τις 30 Απριλίου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στις προγραμματισμένες συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στις 10-11 Μαΐου 2018, τις ώρες 10:00-17:00, στην Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου μας. Τα βήματα: 1. Δείτε στην ιστοσελίδα careerdays2018.uom.gr , τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής. 2. ΔΕΙΤΕ στη Λίστα Επιχειρήσεων όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν και τα προφίλ των υποψηφίων που αναζητούν. 3. Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτησή σας. 4. Προωθήστε το βιογραφικό σας σημείωμα (pdf αρχείο, τίτλος: ονοματεπώνυμο, κεφαλαία, ελληνικά π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) στο career@uom.edu.gr . 5. Η αίτησή σας εγκρίνεται ΜΟΝΟΝ εφόσον λάβετε σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στο email σας. Σημαντικές ημερομηνίες: ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δευτέρα, 30/4...
Γραφείο Διασύνδεσης19/4/2018 12:37:20 μμ
Προετοιμάσου σωστά για τη συμμετοχή σου στις Ημέρες Καριέρας 2018_εργαστήριο2
Το εργαστήριο αφορά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και στην προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής και απευθύνεται κυρίως σε όσους θα συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας 2018 (10-11 Μαϊου) του πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και σε όσους θέλουν να ενημερωθούν για τους βασικούς κανόνες σύνταξης ενός αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος και να γνωρίσουν τα μυστικά της συνέντευξης επιλογής. Το σεμινάριο υλοποιείται από την κ. Ντερέκα Γιώτα, Σύμβουλο ICAP Group, στην αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος, απέναντι από το κέντρο Η/Υ).
Γραφείο Διασύνδεσης26/3/2018 7:10:46 μμ
Προετοιμάσου σωστά για τη συμμετοχή σου στις Ημέρες Καριέρας 2018_εργαστήριο1
Το εργαστήριο αφορά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και στην προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής και απευθύνεται κυρίως σε όσους θα συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας 2018 (10-11 Μαϊου) του πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και σε όσους θέλουν να ενημερωθούν για τους βασικούς κανόνες σύνταξης ενός αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος και να γνωρίσουν τα μυστικά της συνέντευξης επιλογής. Το σεμινάριο υλοποιείται από τον κ. Παναγιωτοπουλο Θεόδωρο, Σύμβουλο και Ιδρυτή Human Value
Γραφείο Διασύνδεσης26/3/2018 6:22:18 μμ
Adecco initiative: be the new CEO for One Month - Workshop: How to connect effectively with the "right" people
Τα στελέχη της πολυεθνικής εταιρίας επιλογής προσωπικού Adecco, ανακοινώνουν την έναρξη του νέου κύκλου αιτήσεων για το πρόγραμμα CEO for one month και παρουσιάζουν όλες τις λεπτομέρειες για την υποβολή υποψηφιότητας. Στη συνέχεια, μας μυούν στα μυστικά της δικτύωσης (προσωπικές επαφές, social media) με τους "κατάλληλους" ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην ένταξή μας στην αγορά  εργασίας.  Ομιλητές : Ευαγγελία Ίσαρη – Μarketing & Communications Manager Χ άρης Κωνσταντινίδης – Permanent Placement & Career Transition Director Πρόγραμμα: 1. CEO for One Month program presentation 2. Workshop Title: Taking care of your digital footprint – The power of social networking Content WHAT IS A  DIGITAL FOOTPRINT? HOW TO REVIEW YOUR  DIGITAL FOOTPRINT What does your  DIGITAL FOOTPRINT  s...
Γραφείο Διασύνδεσης16/2/2018 11:01:55 πμ
Deloitte Day@University of Macedonia
Είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε μία θέση εργασίας στη Θεσσαλονίκη σε μία από τις πιο σημαντικές εταιρίες Συμβούλων, παγκοσμίως; Η εταιρία Deloitte έρχεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, τις ώρες 18:00-20:00 στην αίθουσα Συνεδρίων του ιδρύματoς για να συναντήσει όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία λαμπρή σταδιοδρομία στα γραφεία της εταρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόγραμμα εκδήλωσης 12.00 17:30 Προσέλευση 17:50 Καλωσόρισμα 18.00 Παρουσίαση Εταιρείας & Service Line με ομιλητές: · Analia Kokkoris: Partner (A&A-Deloitte Greece) · Davide Venditti: Senior Manager (Audit & Assurance – Deloitte Italy) · Eltion Hasan: Senior Manager (Risk Advisory-Deloitte Italy) · Pending to confirm (Consulting-System Integration Team-Deloitte Italy) 19.00 Ανοιχτή Συζήτηση - Ερωτήσεις & Κα...
Γραφείο Διασύνδεσης14/11/2017 8:13:54 πμ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2017- SUCCESS LOADING...
Συνεντεύξεις με εταιρίες που αναζητούν άμεσα ή μελλοντικά ανθρώπινο δυναμικό των ειδικοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δείτε όλες τις πληροφορίες και τις διαδικασίες συμμετοχής στην ιστοσελίδα: http://careerdays2017.uom.gr/
Γραφείο Διασύνδεσης8/3/2017 12:22:34 μμ
Μαθαίνω Πριν Σπουδάσω 2017
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και  Προσανατολισμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο σύνδεσης του Ιδρύματος με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διοργανώνει την εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω», με στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των μαθητών της  Γ’ Λυκείου του Νομού, για τις δυνατότητες σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τις προοπτικές απασχόλησής τους ως απόφοιτοι των Τμημάτων μας.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2017 , τις ώρες 09:00-13:30, στο Αμφιθέατρο Τελετών Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου: http://195.251.213.151/ livestream/ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ...
Γραφείο Διασύνδεσης10/2/2017 12:40:20 μμ
Σελίδα 1 από 8, Βρέθηκαν 160 εγγραφή/ες
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων