Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
: 6/7/2023 11:00 AM
: 6/7/2023 2:00 PM
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 1/6/2023: 7/6/2023

Τίτλος

CMS.1b: Καθορισμός και μεθοδολογία επίτευξης στόχων καριέρας

Περιγραφή

Σκοπός του παρόντος CMS είναι να μάθουμε τι είναι οι στόχοι καριέρας και ποια η σχέση τους με το περιβάλλον αλλά και τον εαυτό μας. Πώς θέτω στόχους καριέρας και πώς τους υλοποιώ; Ποιος ο ρόλος της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ανάληψης ευθύνης; Υπάρχουν παράγοντες που χρήζουν προσοχής;
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη