Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
: 1/16/2023 11:00 AM
: 1/16/2023 2:00 PM
Τοποθεσίες
Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 29/12/2022: 15/1/2023

Τίτλος

CMS. 3d: Οργάνωση και Διαχείριση χρόνου

Περιγραφή

Η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου είναι μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας και τούτο διότι ο χρόνος μέσω της κατάλληλης οργάνωσης γίνεται περισσότερο δημιουργικός και παραγωγικός.

Στο συγκεκριμένο βιωματικό σεμινάριο, θα συζητηθούν θέματα, όπως:

  • Ποια είναι η ουσιαστική αξία του χρόνου για τον καθένα;
  • Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση μας με τον χρόνο;
  • Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την διαχείριση του;
  • Ποιες δεξιότητες οδηγούν στην αποτελεσματική αξιοποίηση του;
  • Ποιες είναι οι διαθέσιμες τεχνικές και τα εργαλεία που βοηθούν στην αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.
Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας – Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας.

 

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας, εδώ:

https://dasta.uom.gr/Career/Announcements/DispItem.aspx?ItemId=31671

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη