Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
: 11/10/2022 1:00 PM
: 11/10/2022 4:00 PM
Τοποθεσίες
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (1ος όροφος – Κτήριο Γ)

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 21/10/2022: 9/11/2022

Τίτλος

Βιωματικό Σεμινάριο CMS.2b Στρατηγικές αναγνώρισης και ενδυνάμωσης δεξιοτήτων που ενισχύουν την απασχολησιμότητα νέων αποφοίτων - Διαχείριση Σταδιοδρομίας

Περιγραφή

Σκοπός του βιωματικού σεμιναρίου είναι η προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση σταδιοδρομίας. Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ένας νέος απόφοιτος για την εξέλιξη του με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του. 

Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας – Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας. 


Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας, εδώ

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη