Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γνωστικό αντικείμενο
-
: 5/18/2022 12:00 PM
: 5/18/2022 2:30 PM
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 10/5/2022: 17/5/2022

Τίτλος

Βιωματικό σεμινάριο (CMS.3a): Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας στον προφορικό και γραπτό λόγο

Περιγραφή

Με το παρόν βιωματικό σεμινάριο επιχειρείται η προσέγγιση της έννοιας της επικοινωνίας, των ειδών και της χρησιμότητας της για την επίτευξη των προσωπικών στόχων του ατόμου.

Ποια είναι η διαδικασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και ποια τα σημεία προσοχής στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία; Τελικώς, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της επικοινωνιακής δεξιότητας;

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη