Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
: 4/12/2022 12:00 PM
: 4/12/2022 2:30 PM
Τοποθεσίες
Online

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 4/4/2022: 11/4/2022

Τίτλος

Βιωματικό σεμινάριο CMS.3d: Διαχείριση Χρόνου - Time Management

Περιγραφή

Στόχος του βιωματικού σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες ότι ο χρόνος μέσω της κατάλληλης οργάνωσης γίνεται περισσότερο δημιουργικός και παραγωγικός. Θα συζητηθούν θέματα, όπως: 

  • Ποια είναι η ουσιαστική αξία του χρόνου για τον καθένα; 
  • Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση μας με τον χρόνο; 
  • Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την διαχείριση του; 
  • Ποιες δεξιότητες οδηγούν στην αποτελεσματική αξιοποίηση του;
  • Ποιες είναι οι διαθέσιμες τεχνικές και τα εργαλεία που βοηθούν στην αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.

Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας – Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας. 

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας, εδώ:

https://dasta.uom.gr/Career/Announcements/DispItem.aspx?ItemId=31671

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη