Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
: 3/2/2022 12:00 PM
: 3/2/2022 2:00 PM
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 16/2/2022: 1/3/2022

Τίτλος

Βιωματικό σεμινάριο: Ομαδικότητα και Συνεργατικότητα (CMS.3.b)

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του παρόντος βιωματικού σεμιναρίου, θα μάθετε να ερμηνεύετε την έννοια της ομάδας, να διακρίνετε τους τύπους και τα χαρακτηριστικά της, να περιγράφετε τους ρόλους, τα στάδια και τα στοιχεία λειτουργίας της. Επίσης, σημαντικό σημείο του σεμιναρίου είναι ο εντοπισμός των εμποδίων της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων και η αναγνώριση της αξίας της συνεργασίας.

................................................................................................................................

Το παρόν σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων "Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας – Career Management Skills (CMS)" το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement του πτυχίου σας. 

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση για τα βιωματικά σεμινάρια διαχείρισης σταδιοδρομίας εδώ

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη