Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
: 3/4/2020 12:00 PM
: 3/4/2020 3:00 PM
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 27/2/2020: 3/3/2020

Τίτλος

Βιωματικό σεμινάριο " Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Συγκρούσεων" (CMS.3e)

Περιγραφή

Το Γραφείο Διασύνδεσης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. υλοποιούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου, τις ώρες 12:00-15:00, στην αίθουσα Συνεδρίων, το βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: "Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Συγκρούσεων" (CMS,3e). 

Η θεματική Διαχείριση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας προσδιορίζεται στο πλαίσιο επιμόρφωσης/ πληροφόρησης/ ενδυνάμωσης/ συμβουλευτικής των εργαζομένων και όσων αναζητούν εργασία και χρειάζεται να συγκροτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα αίτια, τις στρατηγικές αντιμετώπισης των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, τις στάσεις που είναι αναγκαίο να υιοθετούν, την έκφραση των συναισθημάτων τους και την ικανότητα χαρτογράφησης μίας σύγκρουσης.

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι

•             η υποστήριξη των ατόμων που βιώνουν συγκρούσεις  (και στο χώρο εργασίας τους)

•             η διευκόλυνση των ατόμων στην αναγνώριση των βασικών σημείων που απαιτούνται να λαμβάνουν υπόψη για την αντιμετώπιση μίας σύγκρουσης

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Σε επίπεδο γνώσεων:

·                    Να περιγράφουν τα αίτια και τα στάδια μίας σύγκρουσης

·                    Να αναγνωρίζουν την ύπαρξη μιας σύγκρουσης, πριν αυτή κλιμακωθεί και δυσκολέψει η αντιμετώπισή της

·                    Να αναγνωρίζουν περισσότερο τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια μίας σύγκρουσης

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:

·                     Να αξιολογούν τα στάδια μιας σύγκρουσης

·                     Να επικοινωνούν με τρόπο που βοηθά στην αποκλιμάκωση μιας σύγκρουσης

·                     Να χαρτογραφούν και να αναλύουν μια σύγκρουση, κατανοώντας τις ανάγκες, έγνοιες και ανησυχίες όλων των πλευρών


Σε επίπεδο Στάσεων:

·                     Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι σε μία σύγκρουση

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη