Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
: 11/14/2019 9:30 AM
: 11/14/2019 4:00 PM
Τοποθεσίες
Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 1/11/2019: 13/11/2019

Τίτλος

Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες στο Εξωτερικό

Περιγραφή

Οι χώρες για τις οποίες θα υπάρξει σχετική ενημέρωση είναι οι εξής:

  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ολλανδία
  • Ιταλία 
  • Γαλλία
  • Η.Π.Α.
  • Γερμανία
  • Σουηδία
  • Φινλανδία
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη