Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
: 11/8/2018 12:00 PM
: 11/8/2018 3:00 PM
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Προετοιμασία επιλεχθέντων για Πρακτική Άσκηση

Περιγραφή

Θεματολογία:
  • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
  • Προετοιμασία για τη Συνέντευξη επιλογής
Δείτε τις σχετικές παρουσιάσεις στα συνημμένα έγγραφα
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη